Seçili Etiket: #Dayanıklılık

04 Eki 2023

09:30 - 11:00

Açılış Oturumu | Dayanıklılık ve Ötesi

Salon: Oditoryum

Açılış

11:30 - 12:30

Game R+4: Kırsal Dayanıklılık Senaryo Oyunu

Salon: Kent Atölyesi

Atölye Yan Etkinlik

Dayanıklı Kentlere Giden Yolda Akıllı Şehir Uygulamaları

Salon: Oda 3

Özel Oturum

12:00 - 12:30

Kaos Günlerinde Kriz ve Risk İletişimi

Salon: Oda 6

Hızlı Bakış Oturumu

14:00 - 14:45

Şubat Depremlerinin Ardından Toplumsal İyi Oluş | Bölüm 1: Yerel Yönetim Deneyimleri

Salon: Oda 5

Yerel Eylem Oturumu

14:00 - 15:30

Dayanıklı Topluluklar için Kadın Liderliği

Salon: Oda 2

Özel Oturum

İklim Değişikliğinde Kırılganlığa Karşı Mücadele ve Risk Azaltma: Birlikte Eyleme Geçmek

Salon: Oda 6

Özel Oturum

14:30 - 15:30

Veriden Aksiyona: İklim Dayanıklılığı için Raporlama

Salon: Oda 3

Yerel Eylem Oturumu

14:45 - 15:30

Şubat Depremlerinin Ardından Toplumsal İyi Oluş | Bölüm 2: Farklı Kurumlar, Ortaklaşan Deneyimler

Salon: Oda 5

Yerel Eylem Oturumu

16:00 - 17:00

Deprem Sonrası Erken Toparlanma ve Çözümler

Salon: Oda 3

Yerel Eylem Oturumu

Kritik Zamanların Kritik Altyapısı: Afetlere Hazırlık

Salon: Oda 2

Yerel Eylem Oturumu

16:00 - 17:30

Dayanıklı Şehirler için Bir Arada: Yerel Yönetim Birlikleri Buluşması

Salon: Oda 7

Kapalı Toplantı

17:30 - 18:30

Kentsel Sorunlara Ortak Çözümler: Sınır Ötesi İşbirliği Programları

Salon: Oda 5

Özel Oturum

05 Eki 2023

09:30 - 11:00

Kamusal Mekân Tasarımına Derin Dalış | Herkes için Dayanıklı

Salon: Kent Atölyesi

Derin Dalış Oturumu

Yönetişime Derin Dalış | Antikırılgan Sistemler

Salon: Oda 1

Derin Dalış Oturumu

Depreme Dayanıklılığa Derin Dalış | Marmara Bölgesi

Salon: Marmara Odası

Derin Dalış Oturumu

Ekonomik Dayanıklılığa Derin Dalış | Yeşil Geçiş

Salon: Oda 5

Derin Dalış Oturumu

Çevresel Dayanıklılığa Derin Dalış | Doğa-temelli Çözümler

Salon: Oda 4

Derin Dalış Oturumu

Yerelde Kültür Politikalarına Derin Dalış | Ne, Neden, Nasıl?

Salon: Oda 3

Derin Dalış Oturumu

Sosyal Dayanıklılığa Derin Dalış | Toplumsal İyi Oluş

Salon: Oda 2

Derin Dalış Oturumu

11:30 - 12:30

İklim Nötr ve Dayanıklı Kentlere Erişmek (TÜBİTAK x MARUF)

Salon: Oda 3

Özel Oturum

Megakentlerde Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık: Küresel Finans Merkezleri

Salon: Oda 5

Özel Oturum

Afetlerden Öğrenilenler: Dayanıklı Marmara'nın Yol Haritası

Salon: Marmara Odası

Diyalog Marmara

14:00 - 15:30

Başkanlar Konuşuyor

Salon: Marmara Odası

Diyalog Marmara

Krizleri Çevirmek: Dayanıklılık ve Ötesine Giden Yolda Çevirmenlik

Salon: Oda 6

Kent Kütüphanesi

17:30 - 18:30

İnovasyon Eksenli Dayanıklılık: Öncü Metropoller

Salon: Oda 2

Yerel Eylem Oturumu

Marmarathon: Dayanıklı Kent İçin Mahalle

Salon: Marmara Odası

Diyalog Marmara

Yeşil İyileşme ve İklime Dayanıklı Kentler

Salon: Oda 5

Yerel Eylem Oturumu

06 Eki 2023

09:30 - 11:00

İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklı, Geleceğe Hazır Sürdürülebilir Şehirler ve Altyapı Oluşturmak

Salon: Networking Odası

Kapalı Toplantı

11:30 - 12:30

Kapanış Oturumu | MARUF23 ve Ötesi

Salon: Oda 4

Kapanış